Wykonywanie i realizacja projektów w zakresie czasowej
i stałej organizacji ruchu wprowadzanej w związku
z remontami infrastruktury drogowej.

Oferta

Firma „DROMAR” świadczy wysokiej jakości usługi w zakresie inżynierii ruchu na terenie całego kraju.

Zakres oferty:

Projektowanie
 • projekty czasowych zmian w organizacji ruchu;
 • projekty stałych organizacji ruchu;
 • projekty zmian w programach drogowych sygnalizacji świetlnych.

Wszystkie projekty posiadają niezbędne uzgodnienia z Policją oraz właściwymi zarządami dróg.

Oznakowanie
 • wypożyczalnia znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych;
 • dostawa i montaż znaków drogowych pionowych;
 • oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe;
 • montaż urządzeń parkingowych;
 • zmiany w programach sygnalizacji świetlnych
Systemy bezpieczeństwa
 • budowa progów zwalniających;
 • bariery ochronne: betonowe, stalowe
 • separatory ruchu
 • azyle drogowe

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
tel. / fax: 012 636-72-28
tel. kom. 501 192 485

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
tel./fax: 012 636-72-28
tel. kom.: 501 192 485

Galeria