Wykonywanie i realizacja projektów w zakresie czasowej
i stałej organizacji ruchu wprowadzanej w związku
z remontami infrastruktury drogowej.

Realizacje

Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych przez nas w ciągu minionych lat:

 • Czasowa zmiana w organizacji ruchu wprowadzona na czas realizacji inwestycji:
  „Projekt Krakowski Transport Miejski Infrastruktura Szybkiego Tramwaju – przebudowa Ronda Mogilskiego, al. Powstania Warszawskiego, Ronda Grzegórzeckiego oraz ul. Kamiennej”. Inwestor: Budimex Dromex.
 • Projekt organizacji ruchu + czasowa zmiana w organizacji ruchu wprowadzona na czas budowy wiaduktu nad torami PKP w Chrzanowie – Kroczymiechu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim – Chrzanów.
  Inwestor: Mosty Chrzanów.
 • Projekt organizacji ruchu + czasowa zmiana w organizacji ruchu wprowadzona na czas przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Krakowie.
  Inwestor: MPRI Kraków.
 • Czasowa zmiana w organizacji ruchu wprowadzona na czas przebudowy ul. Kamieńskiego w Krakowie w związku z budową Centrum Handlowego "BONARKA".
  Inwestor: Energopol Kraków.
 • Projekt organizacji ruchu + czasowa zmiana w organizacji ruchu wprowadzona na czas przebudowy skrzyżowania Starowiślna – Dietla w Krakowie.
  Inwestor: ZUEiK grupa ZUE S.A..
 • Stała organizacja ruchu wprowadzona po przebudowie skrzyżowania Starowiślna – Dietla w Krakowie.
  Inwestor: ZUEiK grupa ZUE S.A..
 • Projekt organizacji ruchu + czasowa zmiana w organizacji ruchu wprowadzona na czas przebudowy ul. Zakopiańskiej w Krakowie na odcinku od węzła Opatkowickeigo do granic miasta Krakowa.
  Inwestor: Energopol Kraków
 • Kompleksowa obsługa z zakresie oznakowanie prowadzona dla PKN ORLEN na terenie woj. małopolskiego (umowa długoterminowa).
 • Projekt oraz wykonanie stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Stała organizacja ruchu wprowadzona po przebudowie skrzyżowania ulic: Zakopiańska – Wadowicka – Brożka – Tischnera w Krakowie.
 • Czasowa zmiana w organizacji ruchu wprowadzona na czas budowy Południowej Obwodnicy Krakowa.
 • Projekt i stała organizacja ruchu na drogach zakładowych Elektrociepłowni "Kraków" S.A.

 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
tel./fax: 012 636-72-28
tel. kom.: 501 192 485

Galeria